Ordet casino kommer från italienskan och betyder ursprungligen något i stil med ”paviljong”. Idag är det ingen som associerar ordet casino med paviljonger, istället är det ett mycket väletablerat begrepp som syftar till spelhus där man roar sig med spel, mat, dryck och underhållning. Om man i Italien vill säga casino och idag mena just spelhus så måste man lägga betoningen på sista vokalen, annars säger man bordell.

De första spelhusen uppkom faktiskt i Italien, åtminstone av de spelhus man känner till. Troligt är det dock att det har funnits spelhus i alla kulturer i många tusen år. Ridetto, som världens första kända spelhus hette, öppnade i Venedig år 1638 och blev snabbt ett tillhåll för fint folk med stor spelglädje.

Casinokulturen utvecklades i USA under 1800-talet, intresset för spelande var stort i de nya staterna och saloons fanns i alla kvarter, såväl i städerna som på landsbygden, men i synnerhet i områdena kring Chicago, San Fransisco och New Orleans. I de amerikanska saloonerna, precis som i de europeiska föregångarna, pågick i regel bordellverksamhet på övervåningen, medan man på nedervåningen kunde äta, dricka, spela och njuta av underhållning som oftast kom i formen av lättklädda, dansande damer.

I USA förbjöds all spelande verksamhet, i samband med förbud av alkohol och andra droger, förbudet avsåg att minska kriminalitet men i verkligheten fick detmotsatt verkan. Det första spelhuset öppnades i Nevada år 1931 och idag har USA en rotad casinokultur med städer som Las Vegas där spelande har en högst central roll i samhället.

I Sverige öppnade det allra första internationella casinot så sent som år 2001, det var casino Comopol i Sundsvall och bara några månader senare samma år öppnade Casino Cosmopol i Malmö.